El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha firmat el decret d'adjudicació de les obres de regeneració ambiental en els municipis afectats pel conegut com a ‘incendi de Montitxelvo’, després de la declaració d'emergència que permet la “immediata execució de les actuacions” en la zona.

Serà l'àrea de Medi Ambient de la institució provincial, dirigida pel diputat Avelino Mascarell, la que coordine els treballs que duran a terme nou empreses del sector mediambiental, en la seua majoria valencianes. Mascarell, qui també encapçala l'àrea de Desenvolupament Rural, incidix en “l'impacte d'este succés en uns municipis que ja havien abordat el repte de la lluita contra la despoblació, i ara se'ls ha sumat el de la recuperació ambiental, després d'arrasar el foc gran part del seu entorn natural”.

“La Diputació -continua el diputat- dona, així, resposta a les necessitats que es van extraure de l'avaluació tècnica realitzada pels tècnics, els quals després del sinistre van començar a treballar en cooperació amb els ajuntaments dels municipis afectats, que no disposaven de mitjans materials ni personals per a escometre de manera autònoma estes actuacions”, i aclarix que “tot el procés s'ha dut a terme d'acord amb la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, com a Administració forestal”. Així, les actuacions programades partixen de l'Informe sobre l'Impacte de l'Incendi Forestal de Montitxelvo’, emés per la Fundació CEAM dependent de la Generalitat Valenciana, i que realitza una profunda anàlisi de l'impacte del foc en els municipis afectats per l'incendi, amb una superfície cremada de més de 2.300 hectàrees.


Actuacions en huit municipis
Les labors de restauració ambiental postincendi s'iniciaran de manera immediata en els termes municipals d'Ador, Aielo de Rugat, Alfauir, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Montitxelvo, Terrateig i Vilallonga. Per a això, s'ha destinat una partida extraordinària d'1,5 milions d'euros, per a l'adjudicació de 9 contractes corresponents a altres tants lots en els quals s'han dividit els treballs.

En tots els casos, l'objectiu final és la recuperació de la coberta vegetal i del valor paisatgístic de la zona afectada. Per a això, s'incidix en la “prevenció dels fenòmens erosius a fi de mantindre el sòl que serà el suport de la pròxima coberta vegetal; el foment de la recuperació de la fauna silvestre i de la flora autòctona; la disminució del flux superficial d'aigües a fi d'evitar danys en zones exteriors a la muntanya; i la defensa de les masses forestals de les plagues i malalties”.

Per a això, es millorarà la transitabilitat dels camins forestals, baixaran els arbres cremats mitjançant el foment del seu aprofitament per a la construcció de barreres antierosió en els vessants i es construiran dics amb la restauració de la maçoneria de bancals quan existisca risc d'erosió o enfonsament.

Així mateix, les actuacions preveuen el tractament o extracció de peus que suposen un risc fitosanitari i la construcció d'infraestructures per al foment de la fauna silvestre. De manera paral·lela, els ajuntaments s'encarreguen de les autoritzacions de la propietat de les parcel·les forestals i de la Generalitat, com a administració competent en matèria de planificació i gestió forestals; amb el suport dels servicis tècnics de la Diputació per a la identificació de titulars dels terrenys, redacció i enviament de comunicacions, publicacions d'edictes i preparació de la documentació necessària.