Una vegada realitzada la Pujà del nostre Morenet a l’Ermita de Santa Anna, és el moment per a la valoració, felicitació als Càrrecs, Primers Tro i les comparses pel treball ben fet, el de totes i tots els festers i festeres, són dies d'avaluació i també de reflexió.

A mi, a través d'este espai, també m'agradaria fer la meua particular valoració del que han estat estos anys de gestió i treball, on poder agrair-li a Jose Rafael Sanchis i al seu equip la dedicació però sobretot el donar el pas endavant quan ningú volia estar. De segur que en estos 3 anys i 5 mesos (4 celebracions de Festes) hem comés errors, segur que hem pres acords que no han estat del tot encertats, fins i tot hem hagut de prendre en algun moment certes decisions que a nosaltres en particular no ens han agradat però que eren necessàries per al bé de la Festa en general, però els puc assegurar que tot, absolutament tot s'ha fet amb la millor de les intencions i pensant sempre en el benefici de la Festa, puc afirmar que han estat tasques que senten les bases per a un futur millor, i vull aprofitar estes línies per donar a conèixer, de forma molt esquemàtica, part d'eixe treball.

BIC

Després de diversos recursos i de tornar a elaborar els informes i memòria que es van remetre al 2011, hem aconseguit inscriure al Registre General de Béns d'Interés Cultural de la Comunitat Valenciana els dos actes més purs i més invariables de les nostres Festes, la Baixà del Santíssim Crist de l'Agonia i les Ambaixades del Moro i del Cristià de Joaquín J. Cervino.

Amortització del deute.

S'ha reduït el deute existent a data del 12 d’abril de 2015 en més de 190.000€. En 2016 vam poder cancel·lar un préstec hipotecari i abans de novembre es cancel·larà l'altre. 

Declaració Internacional.

Este equip ha presentat les dues úniques peticions perquè les nostres Festes siguen declarades d'Interés Turístic Internacional, la primera en 2015 i després de la resolució negativa vam treballar per tal d'aconseguir reunir 16 promocions en mitjans de comunicació internacional, refer tota la documentació i presentar-la novament en febrer de 2018, petició que encara està en el Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme pendent de resolució

Baixada del Preu del Carnet.

La gestió econòmica, ens ha permés aprovar una baixada d’un 8,5% del preu del carnet de la Societat de Festers, ja que pensem que és hora de tornar tot l'esforç econòmic que el fester ha realitzat durant estos anys.

Edifici.

Van haver de realitzar 19 actuacions (algunes d'elles molt complexes, com l'accés, el muntacàrregues, la cuina, prevenció d'incendis, etc.) per a adequar el Casino a les normatives vigents.

Pel que fa a la resta del edifici, s’ha realitzat la substitució de canals i baixants exteriors que donen a la Plaça de Baix. 

La construcció d'un bany a la cinquena planta (on es troben les oficines). 

Reparació dels revestiments de façanes de la via pública que dona a la Plaça de Baix amb l'ancoratge de les lloses del revestiment de la façana.  

Reparació de la cornisa de la façana del carrer Maians. 

Realització d'obres per al tractament de murs i sols per reduir la humitat per capil·laritat. 

Impermeabilització i tractaments de la mitgera recaient a la seu de la comparsa Abencerrajes. 

Eliminació de les barreres arquitectòniques (exterior i interior), adequant el vestíbul per a la col·locació de plataforma salva escales en l'accés pel carrer Maians.

Restauració de l’escut de la Societat de Festers a la façana de la Plaça de Baix ja que estava en un estat d'avançat deteriorament.

S'han realitzat treballs en les finestres i persianes del carrer Maians, procedint primerament a polir tant les persianes com els marcs de les finestres, corregint les imperfeccions, donant-los una capa de color, i finalment s’han envernissat, ja que la majoria d’estos elements havien perdut el seu color degut a les inclemències metereològiques i al pas del temps.

S’ha efectuat la renovació total del sistema d'il·luminació del Museu Fester i una primera fase en les oficines i el Casino de la Societat de Festers. Ens ha permés aconseguir només en el Museu, un estalvi superior al 70% i un estalvi en potència consumida de 5422W, en passar dels 9376W de la instal·lació antiga als 3954W actuals.

Any Cervino.

Hem impulsat i organitzat l'Any Cervino, on s'ha aconseguit donar a conèixer no sols la figura sinó també l'obra de Joaquín J. Cervino Ferrero.

Normatives.

S’ha adequat la gestió de la  Societat de Festers a diferents normatives, com la Llei 27/2014, de 27 de novembre, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre o el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Estes són algunes pinzellades de part del treball que hem realitzat al llarg d'este temps que hem tingut l'honor de gestionar la Societat de Festers, he volgut començar per estos aspectes però em queda encara molt per contar-los d'eixe treball que hem fet ben a gust i que volem continuar fent.