Suspensió de llicències, modificació urbanística i revisió dels informes de compatibilitat que l'ajuntament d'Aielo de Malferit va atorgar a l'empresa Bioenergía Els Vents, S.L per a la construcció, al polígon de Serrans V, de la planta de biogàs de 181.000 tones a l'any de residus, a 800 Metres del poble. Estos tres van ser els acords de la unanimitat al NO a la Planta, aprovats al ple municipal celebrat ahir de vesprada en Aielo de Malferit en un saló replet de públic.

La portaveu del PP, Luci Bataller, es mostra agraïda a tots els grups i satisfeta per haver aconseguit que tirara endavant la proposta del PP d'incloure als acords, el de la revisió dels informes de compatibilitat atorgats a l'empresa.
Com diu Luci Bataller, "Pense que és molt important el que vam aconseguir ahir, tots des de la unanimitat, i ara hem de fer el treball que toca des de l'ajuntament. Estic contenta perquè m'alegra veure que podem anar tots junts, escoltant al poble que, és veritat, viu uns moments tensos per la possible instal·lació d'esta planta. Hem de fer tot el que estiga a les nostres mans per eixe NO", afirmava la Portaveu popular.

En concret, i atenent la proposta del PP, l'ajuntament d'Aielo revisarà els informes favorables atorgats per a la planta de biogàs d'acord amb el consum d'aigua de la planta especificat al projecte ja en exposició pública, al considerar que este no correspon amb la informació de consum que l'empresa va aportar en el moment de la sol·licitud.
Tot i això, com diu la proposta del PP d'Aielo, "atenent que les normes urbanístiques municipals contemplen com usos incompatibles les indústries sense informe favorable municipal a causa d'un consum excessiu d'aigua que l'ajuntament considere no es puga suportar pels aqüífers de la localitat".

Per unanimitat es va aprovar la proposta de suspensió en la tramitació i concessió de llicències urbanístiques en tot el sol urbà industrial, zona VIII Industrial en Illa i zona IX Industrial Aïllada, per a les plantes de biogàs i activitats de tractament i valorització de matèria orgànica.
Al mateix temps, l'ajuntament d'Aielo ha acordat unànimement iniciar els tràmits per a la revisió i modificació de la normativa urbanística aplicable al terme d’Aielo per a este tipus d'indústries.
En este aspecte des del PP van manifestar la voluntat de participar en tot este procés, pel que fa al disseny del poble que volem que hem de decidir entre tots, perquè les qüestions que afecten el territori necessiten eixa participació tant política com social.

Finalment, la Portaveu del PP ha volgut deixar molt clar que el posicionament del partit davant el tema de la planta de biogàs a Aielo de Malferit està en consonància amb el que demana el poble. "No estem contra l'energia renovable, faltaria més perquè és el futur. Però eixe no és el debat. El debat és que no la volem al nostre poble, de sols 27 m2, i a un polígon que està a 800 metres de les primeres cases. Tampoc la volem per l'olor i sorolls al poble i que patirien directament les empreses del voltant com els de les casetes, que també hi ha molt pròximes. I no hem d'oblidar altre problema, l'accés a la parcel·la, que com diu el projecte no és bo. Això, unit al trànsit de camions, uns 60 al dia, col·lapsaria l'entrada nord al poble i l'accés a l'autovia A7. Per tant, no és que estem en contra ni de res ni de ningú, sinó que en Aielo no la necessitem, perquè no és el lloc. És més, va en contra de l'economia circular perquè no tenim els residus a prop. Entenem la preocupació del poble i a més la compartim. És per això que el nostre és un treball constant, buscant la unanimitat i fent possible que Aielo de Malferit continue sent el poble tranquil que volem els que vivim ací".