L’executiva comarcal del PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida reunida aquest dimecres, 20 de setembre, va tractar l’estratègia a se-guir en la Mancomunitat comarcal una vegada avançat el nomenament de re-presentants de cada municipi i així tenir una visió completa de la correlació de forces al si de l’entitat.
Vista la igualtat entre blocs amb 34 vots per al sector de la dreta amb PP i Ens uneix i els 34 del PSPV-PSOE, Compromís i partits independents a l’esquerra, la formació socialista va apostar per una presidència rotatòria de dos anys per ca-dascun dels sectors, amb una junta de govern reduïda completada amb quatre vicepresidències dels partits que no ostenten la presidència i un full de ruta con-sensuat.
De fet, aquesta proposta va estar trasllada, a la finalització de la reunió, a Com-promís amb el plantejament addicional d’una presidència repartida també entre socialistes i nacionalistes. Per tant, el PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida es posa a disposició de la resta de forces representades a la Mancomunitat per tirar enda-vant una legislatura “que consolide el treball realitzat els últims huit anys que ha enfortit l’estructura interna de la institució i, sobretot, s’ha assegurat la se-ua viabilitat econòmica amb una reducció del deute i la millora del paga-ment als proveïdors”. A més, els socialistes reivindiquen “la incorporació de noves línies com l’assumpció dels serveis socials de diversos municipis” al mateix temps que segueixen apostant per una professionalització de la gestió “per a la qual cosa ja es va obrir un procés consensuat amb totes les formaci-ons de selecció de gerència que va quedar interromput per l’absència de candidats que van superar la primera prova”.
De fet, Fede Vidal, secretari comarcal del PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida, consi-dera que “la ciutadania amb un suport electoral repartit i divers, ens ha indi-cat un camí d’oportunitat i de responsabilitat amb un equilibri de forces”. Per això, Vidal indica que “els socialistes l’entenem com un mandat de traure a la Mancomunitat del debat partidista i que totes i tots comencem a treballar per oferir els millors serveis a les nostres veïnes i als nostres veïns”.