Els socialistes de la Vall d’Albaida presentaran mocions als Ajuntaments de la Vall d'Albaida per instar la Conselleria de Justícia i Interior perquè duga a terme els processos necessaris per a completar, amb caràcter d'urgència, les unitats de reforç dels bombers forestals fins a cobrir totes les places vacants. A les mocions, exigeixen a la Generalitat Valenciana "la contractació de les unitats de reforç de bombers forestals fins al 31 de desembre 2024, i posteriorment, ampliar la seua contractació durant els 365 dies de l'any". A més, sol·liciten a la Generalitat Valenciana "que es dote de mitjans materials i recursos personals necessaris per a l'adequada prestació del servei de bombers forestals, especialment equips de protecció integral i recanvi". En el mateix sentit, reclamen a la Generalitat Valenciana "que es dote a tots els parcs d'emergències dels recursos necessaris que garantisquen la seguretat i salubritat del lloc de treball". 
Durant 2023, els incendis més greus que ha patit la Comunitat Valenciana han sigut els de Villanueva de Viver, que va arrasar 4.700 ha, i Montitxelvo. "Els dos incendis es van produir en els mesos de març i novembre, per la qual  cosa hem d'adoptar les mesures necessàries per a fer front a la desestacionalització de les emergències. Els incendis forestals s'han incrementat quasi un 65% en els tres primers mesos  d'aquest 2024 respecte a l'any anterior", apunten.
El mes de febrer de 2024, la consellera de Justícia i Interior va anunciar que les  unitats de reforç de bombers forestals, que representen el 35% de la plantilla, es contractarien a partir de l'1 de maig. A mitjan març va anunciar que la contractació de les unitats de reforç s'avançava a l'1 d'abril, per un període de sis mesos, per a reforçar la capacitat de resposta enfront de l'increment d'incendis forestals registrats al febrer i març. De les unitats de reforç previstes no hi ha cap a la Vall d’Albaida.
Els socialistes critiquen "la retallada de 14 milions d'euros, la falta de planificació i la  improvisació que caracteritza la gestió del Consell de Mazón en matèria d'Emergències, el que ha suposat que el 42% de les places de les unitats de reforç es troben sense cobrir, faltant, almenys, 70 bombers forestals".
Davant la situació en la qual es troben les muntanyes a causa del canvi climàtic, que ha suposat un augment dels incendis forestals "resulta imprescindible la contractació de totes les unitats de bombers forestals durant els 365 dies de l'any, així com la creació del tercer torn, a fi de donar una resposta immediata davant qualsevol incidència, respectant així mateix la normativa laboral i el dret al descans dels treballadors", remarquen. 
Per últim, les mocions expliquen que donat que s'ha detectar "que alguns parcs incompleixen la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, com és la falta d'extintors, és imprescindible que els bombers forestals puguen realitzar la seua labor amb totes les garanties. Per això, a fi de dotar a les unitats de reforç dels recursos personals i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la seua labor, es presenten les mocions".