La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida reclama a Aielo de Malferit que “procedisca l’abonament del deute pendent” corresponent als exercicis entre 2008 i 2018. 
Després que l’Ajuntament d’Aielo de Malferit no pagara els rebuts de la recollida de fem de 2014 i que el Jutjat del contenciós-administratiu nº2 de València fallara contra la intenció de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit de reclamar responsabilitat patrimonial a la Mancomunitat, l’entitat comarcal reclama al consistori d’Aielo el pagament del total del deute que té amb l’ens comarcal i que ascendix a 115.385’83€. 
A més de les quotes de fem de 2014, també estan pendents de pagament els rebuts de recollida de fem de 2013 i 2018, serveis d’arxiu, servei de canera i 14.514’72 del projecte Trévol de 2008. Ajuntament i Mancomunitat han iniciat les converses per acordar un pla de pagaments i poder saldar els deutes d’Aielo amb l’ens comarcal.