La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, amb la col·laboració d'Edicions Bromera, convoca una nova edició del Premi de Literatura Eròtica "La Vall d'Albaida". Enguany, l'entitat comarcal celebra la 30 edició d'este premi. L'objectiu és superar el rècord de 40 obres presentades l'any passat.
La present edició tancarà el termini de presentació d'originals el pròxim dia 24 de juny de 2024. Les bases, que estan penjades a la web de la Mancomunitat, estableixen un premi de 6.000 euros com a pagament dels drets d'autoria dels 2.000 primers exemplars venuts. El jurat estarà format per Artur Ahuir, Ana Bellido, Lorena Benavent, Rosa Ribes, Lourdes Toledo, Salvador Vendrell i el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida o persona en qui delegue, que presidirà el jurat. 
El llibre guardonat serà publicat per Edicions Bromera. Així mateix, l'editorial tindrà una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomana el jurat.
El premi s’atorgarà al mes de setembre, en un acte que s’anunciarà oportunament.