És un fet indiscutible que l'educació està canviant. La transformació del paradigma educatiu vigent és una realitat. És alguna cosa que podem veure en el dia a dia en multitud d'exemples i accions que es posen en marxa des dels centres educatius.
La irrupció de les noves tecnologies ha suposat un punt d'inflexió no sols en el sector educatiu, sinó pràcticament en qualsevol àmbit de la vida de les persones. Aquesta evolució tecnològica ha portat associada l'aparició de noves metodologies d'aprenentatge que estan transformant l'ensenyament en un procés molt més interactiu. L'aplicació d'aquestes noves metodologies, segons els principis de la neurodidàctica milloren els processos d'ensenyament aprenentatge, al mateix temps que requereixen d'una participació activa i responsable dels alumnes.
En aquest sentit, el col·legi Pureza de María, d'Ontinyent, ha començat a treballar l'orientació laboral dels seus alumnes de 4t d'ESO a través d'una nova eina que utilitza la cartografia associativa com a mètode d'aprenentatge. MapsTell, que així es diu aquesta metodologia de treball, proporciona informació sobre el comportament humà d'una manera visual i fàcil de compartir en posar als participants en un mapa, literalment. 
Impartit per la coach i Ambaixadora de MapsTell a Espanya, Verónica Carrascosa, el taller titulat ‘Rumb a Enteniment’, s'ha desenvolupat a través de diverses sessions de treball i ha tingut com a objectiu el que els alumnes puguen conèixer-se a través d'un mapa per a tindre més clara la seua orientació laboral.
“Un mapa és clar i molt més senzill de llegir que llargs informes que generalment acaben en un calaix. A través de rius, muntanyes, illes i mars els participants són capaços de reconèixer tant el seu propi comportament com el d'altres persones. També els principals esculls als quals s'enfronten, com els resoldrien i com uns altres ho perceben”, ha explicat la facilitadora del taller Verónica Carrascosa.

Així que situats damunt un mapa anomenat “El Mon de Diferència”, els participants han viatjat i han realitzat diverses dinàmiques per a explorar els diferents estils de comportament que existeixen. Una vegada definit això, han pogut descobrir el seu estil principal de comportament, com, per exemple: caut/arriscat, desconfiat/confiat, extravertit/introvertit.
El centre educatiu Pureza de María d'Ontinyent, que treballa per estar a l'avantguarda en metodologies innovadores d'aprenentatge, ha sigut el primer col·legi en tota Espanya a posar en pràctica aquest mètode de coaching amb els seus estudiants. “MapsTell els ha permès conèixer-se millor a ells mateixos i als seus companys la qual cosa és fonamental per a facilitar-los l'elecció del camí professional que desitgen prendre, així com millorar les seues relacions personals” ha explicat l'orientadora d'ESO/BAT del centre, Inmaculada Torró Montell.
La innovació educativa permet adquirir pràctiques transformadores, orientades a millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge. La seua aplicació està centrada tant en el procés docent com pensada per al moment evolutiu de l'alumne, contemplant-se així les variables pedagògiques i psicològiques.
MapsTell s'ha desenvolupat sota el principi que la col·laboració i la comunicació efectives són la base de l'èxit. L'eina facilita, a nivell educatiu, l'autoconeixement propi i dels altres, l'orientació laboral i l'oratòria dels alumnes, així com l'ajuda al professorat per a aconseguir una millora en la comunicació en aula i entre els companys, arribar millor als alumnes i "traure" més de cadascun quant al seu rendiment escolar.
A més, en un entorn empresarial és molt útil per a treballar processos de selecció de personal i gestió de talent, lideratge, treball en equip i motivació, comunicació, negociació i vendes.