Caixa Ontinyent acull hui divendres una sessió ordinària del Comitè de Coordinació de CECA, que és l'òrgan que coordina l'activitat associativa i selecciona i proposa els temes a tractar pel Consell d'Administració de l'Entitat.
CECA és l'associació bancària que defensa i representa els interessos de les Caixes d'Estalvis i els bancs creats per elles. L'associació està compromesa amb la difusió, la defensa i la representació dels interessos de les seues entitats adherides. Els assessora i fomenta la missió que han de realitzar en la societat des de la perspectiva de la seua activitat financera, la seua Obra Social i la seua responsabilitat social corporativa.
La sessió se celebra a proposta de Caixa Ontinyent, que ha volgut convidar als membres del Comitè de Coordinació, format pels principals directius de bancs i caixes, per a donar-los a conèixer les seues noves instal·lacions. 
El President de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, ha destacat “la importància que aquest tipus d'iniciatives se celebren ací, a Ontinyent, en la nostra Caixa, perquè, al mateix temps que suposa un reconeixement del sector cap a la nostra entitat, els mostrem la nostra forma de treballar, la nostra idiosincràsia i també la nostra zona, i açò obri noves oportunitats de relació no solament per al món financer”.