Amb motiu de la pròxima jubilació de Juan Luis Durich Esteras, director general de la Coopertiva Consum, el Consell rector ha nomenat a Antonio Rodríguez Lázaro, actual director de 'Gestió de Tendes', nou director general. Este canvi serà efectiu a partir de l'1 de febrer de 2024. 
Juan Luis Durich, nascut a València en 1957 i llicenciat en Econòmiques per la Universitat de València, va ser nomenat director general de la Cooperativa en l'any 1993. Des de la seua incorporació, Consum ha passat de comptar amb una plantilla de 1.710 persones i unes vendes de 273'38 milions d'euros, a convertir-se en la sexta empresa nacional de distribució alimentària. 
Baix la direcció de Durich, i des que la Cooperativa va decidir desvincular-se del grup Eroski i reprendre la seua activitat en solitari en 2004, Consum ha sostingut un creixement constant amb una facturació en vendes que va assolir els 3.864'3 milions d'euros en 2022, una plantilla de 19.337 persones i amb una xarxa comercial de més de 874 supermercats en tot l'arc mediterrani, des d'Andalusia fins Catalunya.
Amb més de 30 anys de reconegut prestigi en el sector de la distribució i distingit com 'Dirigente del Año' en 2008, Durich ha aconseguit posicionar Consum com la major Cooperativa per volum de negoci en la seua àrea d'influència i la primera per nombre de socis  consumidors a nivell nacional. 
Antonio Rodríguez Lázaro, nascut a Albacete en 1963, és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de València i ha desenvolupat la major part de la seua carrera professional a Consum. La seua trajectòria a la Cooperativa es va iniciar en 1992, i després de finalitzar funcions d'organització de processos, va passar a dirigir un dels hipermercats amb els quals contava l'organització i a ser responsable de l'àrea de Logística de Frescos. En 1997 es va incorporar al consell de direcció com a director d'Informàtica i Sistemes. En 2005 va assumir la direcció del departament de Soci-client de nova creació, que sumava les funcions de relació amb els socis-clients, màrqueting i fidelització, comunicació, qualitat i relacions institucionals. A partir de l'any 2008 va passar a desenvolupar les seues funcions com a director de Logística, i des de 2012 fins l'actualitat és director de Gestió de Tendes. Al llarg de la seua trajectòria en Consum ha dirigit diferents àrees clau, la qual cosa li ha atorgat un ampli coneixement de l'organització i del negoci que serà la seua base com a director general de Consum.