L'OCU, Organització de Consumidors i Usuaris, ha publicat els resultats de l'anàlisi que ha realitzat per a comprovar l'eficàcia de diferents màscares en la seua funció de frenar el coronavirus.
Així, en la categoria de màscares reutilitzables, l'OCU qualifica la màscara que fabrica Belpla per a Consum com a “compra mestra”. D'ella, l'informe publicat en la web d'aquesta entitat destaca que és una màscara reutilitzable de quatre capes que compleix amb la norma UNEIX 0065.
L'anàlisi de l'OCU també posa el seu alt grau de respirabilidad com una dels avantatges del seu ús enfront d'altres fabricants, així com el seu preu, 1 €, que realment és molt econòmic atés que la màscara es pot llavar fins a cinc vegades, la qual cosa li fa equivaldre a cinc màscares d'un sol ús i el seu preu unitari en realitat és de 0,20€, enfront dels 0’60€ de les màscares higièniques, explica l'estudi de l'OCU.
Remarquen des de l'OCU que les màscares dels supermercats compleixen amb escreix la seua missió d'evitar la propagació del virus per persones contagiades (que moltes vegades ignoren que ho estan) i exercir de barrera física enfront del virus.
L'estudi, en el qual han participat 11 marques de màscares (reutilitzables i d'un sol ús de venda en supermercats) valorava aspectes determinants de la qualitat de les màscares, com la seua capacitat de filtració i la respirabilidad (quant millor siga, menys sensació d'opressió provoca), a més d'altres criteris com la resistència dels arnesos, la comoditat d'ús, la informació de l'etiquetatge, etc.