La seu de COEVAL a Ontinyent va ser el dimecres l'escenari de la presentació d'un informe encarregat per la patronal comarcal i elaborat per la consultora Econòmicament. Davant alcaldes i regidors de les principals poblacions de la comarca i d'una nodrida representació empresarial, els autors de l'informe van desgranar les principals conclusions extretes.
L'objectiu de l'informe, coincidien a assenyalar Javier Cabedo, president de COEVAL, i Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent, és poder aportar ferramentes que permeten als empresaris i a les administracions la presa de decisions.
L'informe, que és el primer que es fa a la comarca, deixa patent que actualment hi ha a la Vall d'Albaida actives 1.915 empreses, que generen 20.762 llocs d'ocupació, facturen 4.336 milions, aporten 1.821 milions d'inversió i tenen 2.137 milions de capitalització.

La facturació mitjana de les empreses de la Vall supera la mitjana valenciana
Entre les moltes conclusions i dades que aporta l'informe, estan algunes dades que ratifiquen un fet que sempre s'ha dit quant a que la Vall d'Albaida era una comarca emprenedora. Per exemple, la facturació mitjana per habitant d'aquestes empreses del territori supera en un 20,4% a la mitjana de la CV.
Si es compara amb dades de la Comunitat Valenciana, la Vall d'Albaida disposa de més empreses en els segments mitjans de 5 a 50M€ de facturació. Aquestes empreses, de grandària mitjana, en estar en la franja mitjana tenen de gran adaptabilitat, expliquen els autors de l'informe. Tot i això, el 43,5% de la facturació prové de 22 empreses.
Aquesta dada contrasta amb un altre: el 74% de les empreses facturen menys d'1 milió d'euros i donen ocupació a una mitjana de 2'9 treballadors. En el costat oposat, hi ha 22 empreses que facturen més de 20 milions d'euros i que empren entre totes a 6.906 persones.


Més empreses que la mitjana i una forta aposta per la inversió
L'estudi reflecteix una densitat empresarial superior a la mitjana de la Comunitat Valenciana, tant en termes de nombre d'empreses per habitant com en la facturació mitjana i el percentatge d'ocupació generada en relació amb la població total. Un aspecte destacat de l'anàlisi és el nivell d'inversió real, reflectit en la proporció d'immobilitzats respecte al total de l'actiu, el qual quasi triplica la mitjana observada en la resta de la Comunitat Valenciana.
Aquest indicador no sols assenyala una forta aposta per la inversió a llarg termini per part de les empreses del territori, sinó que també suggereix una solidesa i confiança en l'entorn econòmic local, la qual cosa posa de manifest una estructura empresarial robusta i amb visió de futur, explica l'informe.

Un 36'4% de les empreses té més de 25 anys
Altre dada significativa que reflecteix l'informe és l'antiguitat de les empreses. Així, tot i enfrontar diverses crisis econòmiques, la comarca ha demostrat una notable resiliència empresarial. Prova d'això és que un 36,4% d'empreses tenen més de 25 anys d'antiguitat. L'edat mitjana de les empreses a la comarca se situa en 20'4 anys, la qual cosa suposa duplicar la mitjana nacional. A més, d'aquesta dada s'extrau que gran part de les empreses familiars de la zona estan en edat de relleu generacional. Un 16,7% de les empreses de la Vall d'Albaida participen activament en mercats internacionals. Aquestes empreses representen el 66% de la facturació total. El 18,4% disposa d'una marca registrada.

Creix per damunt de la mitjana
Les empreses de la regió han experimentat un notable creixement en la seua facturació durant l'última dècada. Concretament, la facturació ha crescut un 108% en l'última dècada i l'ocupació en un 62'5%. També en el mateix període el valor afegit de les empreses ha passat de 398 milions a 959, un creixement del 146%.
En termes d'ocupació, la situació és similar; el nombre d'empleats en aquestes empreses ha augmentat superant les xifres de creixement d'ocupació reportades per l'Enquesta de Població Activa (EPA) a nivell nacional. Aquest acompliment excel·lent, tant en facturació com en generació d'ocupació, per damunt de la mitjana nacional, és indicatiu de la solidesa empresarial del territori.

El tèxtil genera el 22'4% de l'ocupació
Per sectors, l'alimentació és el sector que més factura i més ocupació genera (5.408 empleats) seguit de prop pel tèxtil (4.642 empleats), i a continuació apareixen altres indústries com el plàstic (1.673), la construcció (1.630) o el transport. El fet de tindre varietat de sectors, apunta l'informe, "és garantia d'adaptabilitat" davant possibles crisis sectorials.

Reptes de futur
Una de les grans fortaleses de la comarca és la de disposar de més empreses en el segment mitjà. I que a més, dins d'aquests segments disposa d'empreses líders. Potser és per aquest motiu que resulta fonamental explorar sinergies en el teixit empresarial que permeten aconseguir economies d'escala que incrementen la seua competitivitat, com ara la transferència de coneixement i col·laboració entre empreses; l'enfortir les cadenes de subministrament i la coordinació entre proveïdors i clients; l'accés a nous mercats i compartir infraestructures tecnologies o serveis.