Lurbel, empresa amb seu a Ontinyent, desenvolupa una nova col·lecció de peces confeccionades amb polièster 100% reciclatge, que permet el seu reciclatge en cercle tancat, un procés en què la peça tèxtil torna a utilitzar-se per a la fabricació de noves peces.
S'estima que, a Espanya, cada any unes 990.000 tones de productes tèxtils pararan als abocadors. No obstant això, les taxes de reciclatge tèxtil continuen sent baixes: només entre el 10-12% dels residus tèxtils postconsum es recull per separat per a la seua reutilització i/o reciclatge, i menys de l'1% de la producció total es recicla en cicle tancat, és a dir, amb el mateix ús o similar .
Lurbel, marca espanyola de peces tècniques esportives, porta liderant des dels seus inicis fa més de 30 anys el camí cap a la sostenibilitat
Durant més de 30 anys, Lurbel ha superat els límits de la indústria tèxtil esportiva desenvolupant innovadores tecnologies i dissenys funcionals que ajuden a cobrir les necessitats de les persones que practiquen esport. Amb la innovació com a eix central, la marca amb seu a Ontinyent, València, continua explorant oportunitats per a impulsar el sector fent un pas al capdavant en el reciclatge de les seues peces.
Per a això, al seu actual compromís mediambiental, amb l'aposta per un consum d'energia 100% verda de la qual aproximadament un 50% és de producció pròpia, i suport a l'economia circular amb proveïdors de proximitat, s'afig el repte d'aconseguir que les peces siguen reciclables a través d'un procés mecànic no contaminant, mantenint totes les seues qualitats, així com el compromís d'emetre el mínim impacte mediambiental durant el procés de fabricació.
Lurbel, després d'anys d'investigació i col·laboració amb diversos instituts tecnològics i associacions del sector tèxtil, està en disposició d'afirmar que, si la peça a reciclar està formada per un únic material, el procés de reciclatge se simplifica al màxim. D'aquesta manera, les peces confeccionades amb una única matèria faciliten el sistema circular, on l'objectiu és el reciclatge de tèxtil a tèxtil.