Al llarg de les últimes setmanes, la Regidoria de Medi Ambient ha dut a terme una àrea tallafocs de gran importància en el marc de les accions previstes en el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Bocairent, així com en els documents superiors de prevenció d’incendis de la demarcació forestal i del mateix parc natural de la serra de Mariola.
En concret, el projecte ha creat una faixa d’ordre 1 amb 15 hectàrees al voltant del camí de la font Freda des de l’encreuament amb el de Guilella. A cada costat del camí, s’han realitzat bandes de desbrossament selectiu, amb reducció de matoll i peus arboris per tal que les copes no es toquen. Igualment, a continuació, s’han generat unes bandes auxiliars amb més presència de vegetació.
Segons explica Eloy Ferrando, tècnic municipal de Medi Ambient, “la zona d’actuació és molt vulnerable, ja que es troba en regeneració perquè va ser afectada pel gran incendi forestal del 1994 i, a més, hi ha diverses construccions i cases de camp”. Per això, “era prioritari intervindre amb la finalitat tant d’ordenar i disminuir el combustible forestal d’acord amb la normativa tècnica vigent com d’oferir als mitjans d’extinció unes condicions òptimes de seguretat”, indica Ferrando.
El projecte, amb direcció tècnica de l’enginyer David Belda, ha tingut un cost total de 26.805,02 euros, dels quals 18.763,51 euros provenen la convocatòria de la Generalitat per a subvencions destinades a l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals. Els 8.041,51 euros restants són de recursos propis de l’Ajuntament. En aquest sentit, el regidor Sergio Gandía, que a començament de mes visitava la zona amb l’alcalde, Xavi Molina, explica que “amb aquesta actuació, Bocairent dona continuïtat a la gestió forestal i a la prevenció d’incendis forestals en un entorn natural de gran valor ecològic i paisatgístic com és la serra Mariola”.