El ple de l’Ajuntament d’ahir dijous va mostrar un important canvi que afecta el servei de conservació i manteniment d’espais verds i arbratge urbà. Així, des de gener de 2016 este servei el prestava Actúa, Servicios y Medio Ambiente SL. A finals de l’any passat es va acordar una pròrroga que estarà vigent fins al dia 31 de juliol, és a dir, fins al diumenge. 
El motiu d’esta pròrroga és que la nova licitació del servei, que es va dividir en cinc lots, no es va poder adjudicar a cap empresa, perquè al lot 1, que és el més gran, tan sols es va presentar una però es va considerar que no complia els requisits.
Davant la necessitat de tornar a licitar, el consistori i Actúa han estat negociant una nova pròrroga, però no s'ha arribat a un acord, ja que l'empresa tan sols volia continuar amb la prestació segons un nou cànon mensual. Els tècnics de l'Ajuntament han calculat que el preu que l'empresa demanava per a continuar seria l'equivalent a 993.199 (més IVA), davant els 742.034 (més IVA) vigents per a 2022 sense aplicar la revisió de preus establida en el contracte, la qual cosa suposa un augment del 35% del preu actual, al que cal afegir que l'empresa no acceptava executar les millores que realitzava totes les anualitats i que es valoren en 51.143 euros.
Per tot això, es considera que la proposta de l'empresa “resulta antieconòmica” per l'elevat preu i que comporta “la impossibilitat d'admetre esta opció”. 
Els informes descarten forçar la continuïtat del servei en els termes inicials que proposava el consistori però tampoc veuen oportuna la continuïtat al preu que demana l'empresa, per la qual cosa es va proposar al ple i es va aprovar que l'Ajuntament assumisca la gestió directa que li permeta dirigir i tutelar el servei, la qual cosa al seu torn comporta la subrogació excepcional i temporal del personal adscrit al contracte i els seus efectes en matèria laboral, així com la previsió de crèdit i la possibilitat que siga necessari concertar algun contracte per a adquirir i llogar la maquinària necessària.
Esta gestió directa serà temporal, fins que s'adjudique el nou contracte en licitació. Cal recordar que la majoria o tota la maquinària que els treballadors del servei utilitzen és de l'empresa que presta el servei, per la qual cosa en declarar extingida la relació, serà necessari dotar als operaris de tota la maquinària necessària per a treballar. L'acord també inclou que se sol·licitarà a Actúa que pose a la disposició de l'Ajuntament qualsevol maquinària o bé que haja de passar al consistori.
Fonts municipals expliquen que davant la petició d'un increment del 35% per part de l'empresa per a continuar prestant el servei de manera provisional fins que es licitara i adjudicara de nou, es va fer una contraoferta “a un preu just”, però no es va arribar a cap acord, per la qual cosa s'ha decidit gestionar directament el servei, de manera que s'assegure la continuïtat dels treballadors i la prestació del servei.
Estes mateixes fonts indiquen que altres ciutats com Xàtiva tenen aquest mateix servei gestionat directament pel consistori. A més, afegeixen, la plantilla i l'encarregat continuaran, per la qual cosa s'assegura la seua experiència d'anys en aquestes funcions.
La relació amb Actúa no ha sigut fàcil durant els anys que ha prestat el servei, ja que el consistori va haver de sancionar-la davant el que considerava irregularitats en la presentació del servei.