RECISA (Reciclados Integrales S.A.) ha renovat la seua pàgina web (www.recisa.es), amb l’objectiu de facilitar des de la pàgina d’inici l’accés a tot el contingut disponible en matèria de gestió de residus i medi ambient.
Amb un disseny responsive, s’articula en torn a una nova estructura que facilita la navegació no sols des del PC sinó també des de dispositius mòbils. Aposta per continguts visuals i millora l’ús i la navegabilitat mitjançant una estructura clara, senzilla i moderna, que ha estat organitzada temàticament per a donar accés a tota la informació d’esta empresa.
Esta informació s’articula en sis punts. El primer d’ells parla sobre RECISA, i detalla qui són, la seua història en estos quasi 20 anys de gestió, dades i xifres al voltant de la recollida de residus i emissions evitades a l’atmosfera de CO2, missió, visió i valors, i el seu sistema de gestió. El segon punt tracta sobre les àrees de treball: recollida de residus, neteja viària, neteja d’edificis, manteniment de parcs i jardins i consultoria tècnica.
El tercer explica la gestió de residus: planta de transferència, i el seu objectiu d’educació ambiental; el quart punt informa al voltant de les últimes notícies i descàrregues de documents en PDF sobre els calendaris de recollida de residus de distints municipis.
Per últim, la pàgina web també recull l’apartat ‘persones’, en el qual parla de la importància del desenvolupament professional i el Pla d’Igualtat, i l’apartat de contacte, tant si estan interessats en treballar amb ells, com si necessiten qualsevol servei, gestió o projecte.
La nova www.recisa.es és transparent i ofereix al mercat els serveis urbans més rellevants relacionats amb la recollida de residus, així com la seua oferta comercial i els principals estudis i projectes duts a terme. Tots els documents de treball, articles, butlletins de notícies i publicacions estan a la seua disposició mitjançant esta nova web, i poden descarregar-se fàcilment, imprimir-se i ser compartides per correu electrònic o per xarxes socials.
Es pot contactar amb Recisa per a realitzar qualsevol consulta addicional mitjançant el 96 291 21 67, o per correu electrònic mitjançant recisa@recisa.es