L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València i SEO/BirdLife han realitzat les últimes accions corresponents al projecte “Renaturalització de platges i millora de l’hàbitat del corriol camanegre a la província de València”, que es van iniciar al març de 2021 i han finalitzat aquest mes amb la col·locació a les platges de cartelleria informativa i de bones pràctiques. 
Les línies d’acció s’han centrat en executar actuacions de seguiment de l’espècie, de conservació directa i millora de l’hàbitat, i de sensibilització de la ciutadania en un total d’11 platges pertanyents als municipis de Sagunt, Alboraia, Meliana, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Daimús, Piles i Oliva.
El projecte ha desenvolupat accions de conservació directa mitjançant la retirada manual de residus sòlids urbans a l’interior de la duna, on els vehicles de neteja no accedeixen per a no degradar l’ecosistema; així com accions d’eliminació d’espècies exòtiques invasores, en particular de vegetació com l’ungla de gat o la canya comuna, que colonitzen els sistemes dunars i causen un greu impacte reduint la biodiversitat del litoral.
Igualment, s’ha plantat flora dunar autòctona, tant espècies comunes i pioneres de les dunes embrionàries com espècies amenaçades i en perill d’extinció com és el cas de la silene. Gràcies a la cessió de les plantes pel Centre d’Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, podrà restaurar-se l’estructura i la funcionalitat del sistema dunar.
També s’ha creat i ampliat el perímetre de protecció de les àrees de cria del corriol camanegre i s’ha instal·lat cartelleria informativa i de bones pràctiques a les platges, per a sensibilitzar a tota la població usuària d’aquests espais i facilitar la compatibilitat d’usos. El conjunt d’aquestes actuacions junt amb els protocols que duen a terme els serveis de neteja de la Diputació de València, permetran millorar l’estat de conservació del sistema dunar recuperant part de la naturalitat de les platges i afavorir la nidificació del corriol camanegre.

Resultats de les accions de conservació 
Durant el projecte s’han realitzat campanyes de sensibilització i jornades de voluntariat ambiental amb associacions i col·lectius dels municipis implicats i amb els centres educatius IES La Garrigosa de Meliana, CEIP Mestre Rafael Noguera de Daimús, CEIP José Pedrós de Piles i l’escola Niu de llavors de Gandia. Per tant, gràcies a la participació de més de 570 persones entre voluntàries, voluntaris i l’alumnat dels centres escolars, el resultat ha sigut molt satisfactori.
S’han eliminat més de 18 tones de vegetació exòtica invasora, principalment ungla de gat, bardana, pitera, canya comuna i gazània (Gazania sp.). A més, s’han revegetat les zones afectades amb més de 4.400 plançons de flora dunar autòctona, entre les quals trobem espècies en perill d’extinció com la perlina marina i el molinet de mar. Així mateix, s’han retirat de l’interior de les dunes fins a 414 kg de residus, sobretot plàstics i enderrocs.
Per últim, s’han instal·lat més de 2.200 m lineals de tancaments en els municipis d’Alboraia, Meliana, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Daimús i Oliva, per ampliar les àrees de cria del corriol camanegre o generar noves zones en platges urbanes on les poblacions reproductores són escasses o han desaparegut en els últims anys. En total, aquests sistemes han permés generar més de 43.500 m² de nova superfície per acollir a la població reproductora de la temporada de cria de 2022. Al mateix temps, s’ha col·locat cartelleria informativa a les platges que permetrà sensibilitzar i conscienciar sobre les amenaces que presenta aquest ecosistema i de les bones pràctiques a adoptar quan visitem la llar del corriol.