La Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament d’Ontinyent ha aprovat per unanimitat el projecte de reforma de l’ermita de Santa Anna d'Ontinyent, una emblemàtica construcció del segle XV on es es venera la imatge del Santíssim Crist de l'Agonia, en honor del qual se celebren les festes de moros i cristians. 

El regidor de patrimoni, Oscar Borrell, explicava que “la construcció ja va estar objecte en 2023 d’una sol·licitud de llicència d’obres per part de la propietat de la mateixa, la parròquia de Sant Carles d’Ontinyent. Donat el seu caràcter patrimonial, ja que està inclosa al catàleg municipal d’edificis protegits amb nivell de protecció integral, des de l’Oficina Tècnica Municipal es feien una sèrie d’informes que han estat atesos per arribar a aquest projecte final, que s’ha aprovat per unanimitat”. 
El rector de Sant Carles, Antonio Ferrando, explicava que del cost total, 72.038 euros procediran de l'herència Nadal, mentre que la resta, 146.260 euros, els aportarà la parròquia de Sant Carles. En este sentit, Ferrando demanava la col·laboració per poder sufragar l'obra. La Societat de Festers, per la seua part, ha encarregat una làmina del Crist a l'artista Paco Sanabria, de la qual farà 1.000 còpies que donarà a la parròquia perquè amb la seua venda pugar recaptar fons.


El projecte d’obra, elaborat per l’arquitecte local Vicent Palop, té un cost de 218.299 euros. Es tracta d’una intervenció que inclou nombroses accions com ara la restauració parcial de la coberta damunt la nau de Santa Anna; adequació interior i de la façana; o millores a l’accessibilitat, amb la creació d’una rampa que s’ubicarà finalment en un dels laterals de l’edifici, i no en la part frontal com s’estava barrallant inicialment. 

Les obres de la coberta són de conservació i manteniment, degut al deteriorament propi dels materials al llarg del temps, humitats i goteres. L’àmbit correspon només damunt del cos original de l’ermita de Santa Anna, primera nau principal i adjacents paral·leles a façana.

La intervenció interior consisteix en llevar el mur transversal que separa l’ermita de l’ermitori, a més, les escales interiors de pujada als dormitoris. D’aquesta manera d’est a oest es recuperarà la planta de l’ermita original en coherència al que assenyalen les traces de la coberta. Quant a l’accessibilitat, l’accés pren com a base l’escala creada en 1904 i deixa la rampa a la dreta com a element utilitari. A més a més, s’ha revisat la situació d’alguns elements considerats com a impropis que estaven al projecte inicial. L’actuació té un termini d’execució de 4 mesos una volta finalitzen els tràmits previs.