Durant les onades recurrents de robatoris, un dels assumptes que sempre ix a la palestra és la necessitat d'una nova distribució de competències entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, ja que la primera és l'encarregada, amb molt pocs agents, de tot el disseminat, i la Policia Nacional té competències en el nucli urbà.
Després de més de tres dècades amb aquesta distribució de competències, el dimarts, el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana va aprovar una nova delimitació territorial, que en el cas d'Ontinyent suposa iniciar un període de transició de cinc anys perquè la Policia Nacional deixe la ciutat i siga la Guàrdia Civil la que assumisca totes les competències. Aquesta decisió és paral·lela a la presa per a Xàtiva, on la Benemèrita deixarà de tindre presència i serà la Policia Nacional la competent.