L’Ajuntament d’Ontinyent iniciarà aquest dimecres les obres de millora urbana l’entorn de les vivendes del grup de vivendes del carrer Ramón-Llín, una important remodelació que en paraules del  regidor de Territori, Óscar Borrell, “va a ser una reurbanització global que ens ajudarà a revitalitzar la zona, recuperant espais per a les persones vianants i vehicles no motoritzats, millorant la seua comoditat i seguretat vial”.

L’actuació, que té un termini d’execució de 6 mesos, va estar adjudicada per un import de 750.414 euros iva inclós a l’empresa Pavasal Empresa Constructora SAU, diners que seran aportats per la Diputació de València (dins el pacte de Govern d’esta entitat) i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Óscar Borrell destacava la importància “de comptar amb fons externs per finançar íntegrament esta obra”.

Amb motiu de l’inici d’esta actuació, l’estacionament i les entrades al trànsit de vehicles en el grup de vivendes quedarà restringit, permetent-se sols l’accés a serveis d’emergència i a vehicles autoritzats per a l’abastiment i funcionament dels edificis públics dotacionals en la zona. Per ara, el trànsit al carrer Joan XXIII no es veurà afectat, ni tampoc les voreres d’accés als habitatges, ja que en primer lloc va a procedir-se a la demolició de l’asfalt. Una volta s’actue en aquest, i s’haja procedit a la nova pavimentació, es passarà a actuar en els recorreguts per a vianants, habilitant-se passarel·les d’accés a les vivendes, però garantint sempre l’accés a les mateixes. 

La intervenció permetrà crear una plataforma única sense desnivells amb paviment de major qualitat, amb una pavimentació uniforme que eliminarà totes les barreres arquitectòniques, i ampliant al màxim l’espai per a les persones vianants, que actualment disposen de voreres que no superen els 80 centímetres, i que després d’esta actuació disposaran d’espais completament d’ús peatonal i en qualsevol cas sempre tindran una amplària mínima superior als 3 metres. 

L’actuació ampliarà considerablement l’arbrat, mantenint els exemplars existents i introduint nombrosos elements de jardineria i sistemes de reg automatizat; renovarà integralment la xarxa d’enllumenat públic afavorint l’eficiència energètica; i renovarà les xarxes obsoletes i l’avaquació d’aigües.