Els ministeris de Sanitat i d'Industrial, a través d'ATEVAL, han fet una crida a les empreses del sector tèxtil davant la necessitat d'aconseguir no teixits per a la fabricació de tissues/tovalloles i d'equips mèdics de protecció com a màscares; i també tèxtils per a equips de protecció, és a dir, uniformes mèdics i equips de protecció individual en les indústries i en els laboratoris.
Davant aquesta petició, des d'ATEVAL han fet una crida a les empreses associades i del sector perquè comuniquen, abans del dia 18 a les 12.00 hores, si poden proveir matèries primeres o serveis en els següents apartats:
• Empreses de fabricació i/o importació de teixits amb capacitat per a posar-se a fabricar màscares “quirúrgiques”, complint amb la Directiva 93/42/CEE relativa a productes sanitaris i la norma EN 14683:2019+AC:2019.
• Empreses que disposen de tallers per a tall i confecció que pogueren fabricar màscares quirúrgiques si se'ls subministren els materials.
• Empreses que disposen d'autoclaus per a poder llavar i desinfectar tèxtils sanitaris.
• Empreses que disposen d'estocs de materials com a teixits de cotó, polièster-cotó, teles no teixides o similars.
• Empreses que fabriquen o tinguen estoc de matalassos.
Totes les empreses que complisquen, han de posar-se en contacte amb  ATEVAL.