La Campanya “Informació sobre l'Ozó Troposfèric” que promou l'àrea d'Aire Net d'Ecologistes en Acció pretén donar a conèixer aquest complex i desconegut contaminant atmosfèric que és el que presenta, en l'estat espanyol, una major extensió i afecció sobre la població i la vegetació. Per a més informació Mabel Parra, 650279467 http://www.ecologistasenaccion.es/rubrique271.html 
Ecologistes en acció ha escollit deu ciutats de la Comunitat Valenciana, on s'han superat els valors establits, per a dur a terme aquesta campanya itinerant que va acompanyada per una exposició de 12 panells on trobarem tota la informació rellevant i consells tant per a la salut personal com per a protegir la vegetació. 
L'exposició se situarà en l'Institut “Pou Clar” on s'oferiran xarrades per als alumnes de l'Institut “Pou Clar”i una xarrada per als ciutadans el dia 22 de Maig a les 18:00 de la vesprada. L'exposició es pot visitar fins al divendres 19 de Maig en l'hall de l'institut de 15:00 a 21:00.
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) 37 milions d'espanyols han respirat aire contaminat per Ozó troposfèric durant 2016, es a dir 4 de cada 5 persones. L'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) destaca a Itàlia i Espanya com els dos països europeus amb majors danys sobre la vegetació. Afectant a Espanya al 60% de la superfície conreada. 
L'ozó troposfèric es forma per la suma d'emissions antropogénicas i una forta radiació solar, sent transportat llargues distàncies per les brises litorals on roman durant més temps amb efectes més nocius. 
Les fonts principals són la indústria i el tràfic que emeten grans quantitats d'òxids de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (COV’s). 
La normativa europea estableix el valor objectiu en 120 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire, mesurats en períodes de 8 hores, i no haurà de superar-se més de 25 dies a l'any, com a mitjana de 3 anys consecutius. En el període 2014-2016, en l'estació de control de la contaminació d'Ontinyent es va registrar una mitjana de 60 superacions anuals, i segons l'OMS, que rebaixa el límit del valor objectiu a 100 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire, van haver-hi 147 dies superant aquest límit.