L'Hospital Lluís Alcanyís i el Centre de Salut Ausiàs March de Xàtiva han sigut uns dels primers centres sanitaris de la sanitat pública valenciana a testar la qualitat de l'aire de les seues instal·lacions. L'estudi mostra que la correcta ventilació mecànica, la climatització, l'ús de filtres i una adequada neteja permeten una qualitat d'aire òptima en l'interior d'estes instal·lacions.
L'estudi s’ha realitzat a petició de l'àrea d'Innovació del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, des d'on s'ha cregut necessari conéixer la qualitat de l'aire dels centres sanitaris i la seua possibilitat d'afecció sobre la salut de professionals i pacients. Per a dur a terme este estudi, el Departament s'ha adherit al projecte AIRCOV, desenvolupat per l'Àrea de Seguretat Alimentària de la Fundació FISABIO, que està cofinançat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Unió Europea a través del Programa FEDER en el marc de les línies d'actuació REACT de resposta a la pandèmia per covid19. Este projecte està orientat a avaluar la qualitat de l'aire interior de distints centres públics sanitaris.

Elaboració de l’estudi
L’estudi ha mesurat el contingut en l'aire de més de 15 components com el monòxid de carboni, diòxid de carboni, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió, compostos orgànics volàtils, formaldehid, ozó i fins a colònies de fongs, bacteris i virus de les malalties infeccioses més habituals. També recull la humitat relativa i la temperatura de l'aire. Els mesuraments s'han realitzat en horari central del dia, quan el centre té la seua màxima activitat. A més, s'ha utilitzat una metodologia dissenyada específicament per a este estudi.  
L'anàlisi de l'aire ha tingut en compte també els nivells de partícules en l'aire inferiors a 10 microns i fins a inferiors a 2,5 microns, concloent l'estudi que la presència d'estes partícules en interior és mínima i l'escassa quantitat d'elles es produeix per mitjà del calçat de pacients i personal, així com amb l'obertura de portes i finestres de l'edifici.
L’estudi s’ha centrat  a les àrees d'urgències generals i la planta de pneumologia, coincidint amb el passat mes de febrer en què es  registrava una de les onades d'ingressos per  covid més elevada de tota la pandèmia.
Cal assenyalar que l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha realitzat durant 2020 i 2021 diverses actuacions en tractament d'aire interior i climatització amb una inversió que supera l'1,2 milions d'euros.