Un nou vídeo gravat per un agricultor mostra les destrosses cada vegada més impactants que ocasiona la fauna salvatge, i el javalí especialment, en l'agricultura valenciana. Un grup de porcs senglars ha arrancat d'arrel més de 50 plançons joves de bresquilles en un camp de Salem , a la Vall d'Albaida. El propietari, Eduardo Santamaria, denúncia que els animals han destrossat la meitat de l'arbratge de la seua explotació, el cost de la qual aconsegueix els 4.000 euros per hectàrea en drets de royalties (es tracta d'una varietat protegida) més les despeses de les plantes i la mà d'obra. Així mateix, els javalís han fet nombrosos forats en el terreny i en les gomes de degoteig necessàries per a realitzar el reg eficient del cultiu.