La Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) de València ha informat favorablement respecte a la modificació de les Normes Subsidiàries d’Agullent. Una sentència la qual permet un canvi en el planejament municipal com és en la urbanització del passeig de l’Havana al polígon industrial IP4 - Els Planets.
Aquesta modificació urbanística comportarà l'execució d'una rotonda, la qual possibilitarà la correcta circulació per l'esmentada via, hui sense eixida. Les obres d'execució de la mateixa rotonda aniran a càrrec de l'empresa promotora. A més, aquestes també permetran l'ampliació de la zona verda del polígon d'Agullent i la instal·lació d'una important empresa del sector de l'automoció.
Segons es desprén de la resolució de la Comissió Territorial, “la tramitació ha sigut correcta, la documentació està completa i a la modificació proposada es justifica el disseny de les zones verdes”. 
Tanmateix, aquesta actuació urbanística no és definitiva. Encara queda l’aprovació de l’informe preceptiu per part del Consell Jurídic Consultiu de la modificació i ampliació de la zona verda. Un tràmit que està previst passar-se en els pròxims mesos.