L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha concedit una ajuda de 197.222,8 euros a l’Ajuntament d’Agullent per tal de millorar i modernitzar el polígon industrial. 
Entre les actuacions que ha subvencionat l’Ivace es troba la restauració del reg de les dotze jardineres que es troben al voltant de la carretera d’accés al municipi. Al mateix temps s’ha plantat nou arbratge i instal·lat una malla antiherbes creant així una jardineria més sostenible i eficient. 
S’ha creat un nou espai amb mobiliari urbà condicionant una zona de fàcil accessibilitat per a la ciutadania. A més s’ha actuat en la neteja i poda de la vegetació de totes les rotondes per millorar la visibilitat per a la conducció. 
L'alcalde d'Agullent, Pau Muñoz, valora molt positivament l'ajuda concebuda per  part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Segons l’alcalde es pretén millorar la integració paisatgística i crear noves plantacions d'arbratge amb noves espècies a més de la renovació del sistema de reg, amb l'objectiu d'unificar i millorar la imatge que presenta la carretera d'accés als polígons. Els treballs que es plantegen són per a realitzar i per a desenvolupar una jardineria sostenible.