Malgrat els esforços per oferir alternatives a les cremes de restes agrícoles i de poda, durant l'any 2020, segons fonts consultades, van ser un total de 24 els incompliments a Ontinyent del Pla prevenció d'incendis, tant el d'àmbit autonòmic com el local.
D'aquests 24 casos detectats, dos d'ells van derivar en un incendi. Fonts municipals consultades expliquen que moltes de les cremes que incomplien el pla de prevenció d'incendis es van generar molt prop d'habitatges, amb el consegüent perill que això comporta.
Cal recordar que actualment per part de l'Ajuntament d'Ontinyent s'ofereixen diferents alternatives per a evitar les cremes, com el servei de triturat, que l'any 2020 va acabar amb 742 sol·licituds, un servei que podrà encara incrementar-se més en 2021 després de l'adquisició d'una nova trituradora, que ha contribuït al fet que la llista d'espera siga d'entre 7 i 10 dies. A més del servei de triturat in situ, el consistori també disposa de trituradores domèstiques que cedeix a qui el sol·licite. També les restes vegetals poden ser depositats en el ecoparc.