L’Ajuntament d’Ontinyent ha iniciat els treballs previs a la redacció d’un Pla Estratègic de Turisme que servisca per augmentar la competivitat de la ciutat al sector. La regidora de Turisme, Sayo Gandia, explicava que “des del Govern d’Ontinyent venim treballant per un turisme sostenible, no massificat i segur, que siga positiu per a l’economia de la ciutat, amb una oferta cultural, gastronòmica i natural ideal per a fer escapades d’un dia durant tot l’any. Amb aquest pla volem reforçar la competivitat del nostre turisme partint sempre de l’aposta per  les bones practiques, la qualitat i la sostenibilitat com una DTI, Destinació Turística Intel·ligent”, manifestava.
Així, l’Ajuntament ha contractat a una empresa especialitzada una assistència tècnica per a la redacció d’aquest Pla Estratègic de Turisme, amb una proposta que té com a horitzó d’implantació l’any 2024, i que té en compte especialment el caràcter singular d'Ontinyent i els seus recursos turístics associats al patrimoni històric, la gastronomia i a la naturalesa. El Pla farà en primer lloc un diagnòstic de la realitat turística de la ciutat, per, posteriorment, determinar actuacions planificades que augmentne la competivitat del sector a la ciutat, reduint els dèficits i ordenant l'actuació de tots els actors, tant públics com privats.
L’elaboració del pla partirà d’un anàlisi del turisme actual, tenint en consideració dades de volum, dimensió, estàncies, pernoctacions, despeses, estacionalitat o tipus d’allotjament. Posteriorment, es durà a terme un anàlisi en major profunditat amb entrevistes a diferents agents socioeconòmics locals, així com la realització de meses de treball comptant amb la implicació de les empreses del sector i els agents socials. En base als diferents treballs, es definirà una estratègia de producte aprofundint en les potencialitats d’un turisme especialitzat; s’establirà una estratègia de mercats concretant els públics objectius; es definirà quin és el posicionament desitjat i la imatge a projectar; per a finalment dissenyar les actuacions a realitzar per arribar al consumidor final. 
Sayo Gandia, que agraïa el treball i bona disposició de la tècnica de Turisme, explicava que “va a ser un procés complex i amb un horitzó a 2024 perquè pensem que un Pla de Turisme rendible requereix d’un treball exhaustiu, participatiu i detallat, ja que el que volem és aconseguir un full de ruta que  facilite els millors resultats per al desenvolupament turístic d'Ontinyent durant anys”, manifestava.