L’execució a Ontinyent de les inversions del “Pla Edificant” que gestiona i du a terme l’Ajuntament de la ciutat amb el finançament de la Generalitat Valenciana segueixen avançant. Dins del treball coordinat entre ambdúes institucions, el regidor d’Educació, Óscar Borrell, s’ha reunit amb Carmina Valiente, Directora Territorial d’Educació i Eliseo Amado, Cap d’Infrastructures Educatives, per avançar en diverses qüestions, entre les que destaca la licitació de les aules prefabricades per a l’obra de l’IES l’Estació.
En concret, Carmina Valiente informava de la licitació de les obres d’adequació del terreny adjacent a l’IES L’Estació, que tindran un cost aproximat de 300.000 euros per a preparar l’espai en el què es situaran les aules prefabricades que estaran en els 4 cursos que duraran les obres de l’IES L’Estació i el Conservatori Gomis. En la licitació de les obres de condicionament consten una sèrie d’actuacions de neteja, demolicions del mur actual, cimentació amb formigó, rampa provisional, compactació de sorra, perimetrar espai, pavimentar espai, i fer totes les escomeses per a l’aigua, llum, desaigües, i dades per a internet.
La intervenció de la Generalitat Valenciana ha autoritzat la licitació que contempla la preparació del terreny i la instal·lació de les aules prefabricades que tindran dues plantes i en el que s’instal·larà un ascensor per garantir l’accessibilitat. A més està contemplat un desmuntatge de part de les aules quan l’IES L’Estació ja estiga en funcionament. Durant aquest mes es licitaran les obres i començaran amb l’adequació del terreny, unes obres que tenen un termini d’execució de 3 mesos facilitant posteriorment la implantació de les aules prefabricades. Carmina Valiente tenia paraules d’agraïment a l’Ajuntament d’Ontinyent “per ser un dels municipis model en la gestió de l’educació a la ciutat i del Pla Edificant”. 
El regidor d’Educació, Óscar Borrell, destacava i agraïa la coordinació del departament d’educació de la Direcció Territorial amb els centres educatius i l’oficina tècnica de l’Ajuntament d’Ontinyent “per aconseguir en aquestos anys una inversió que superarà amplament els 36 milions d’euros acomplint totes les demandes que van ser lliurades a la Conselleria d’Educació en 2015". 
Cal recordar respecte al projecte de l’IES l’Estació que l’Ajuntament d’Ontinyent ha rebut el projecte definitiu de mans de l’arquitecte local Ramon Esteve adaptat al nou pressupost demanat a la Conselleria d’Educació de 17’4 milions en una nova Redelegació que està pendent d’aprovació. La redacció del projecte d’obra de l’IES l’Estació va estar adjudicada per 448.757 euros (iva inclòs), i inclou els treballs de redacció de projectes, direcció d’obra i altres aspectes vinculats als treballs previs a les obres en sí.
En la reunió, a la que Borrell acudia acompanyat per la tècnica d’Educació Emilia Tortosa, es va fer també un seguiment de les cinc obres finalitzades dins de “Edificant”, per poder gestionar amb l’aprovació de la Direcció Territorial els romanents adequació de les obres de l’ascensor del CEIP Lluis Vives i el sistema contra incendis del CEIP Carmelo Ripoll; a més de fer-se seguiment de les dues obres acutalment en execució a Ontinyent (CEIP Martinez Valls i CEIP Bonavista) en les que s’està invertint vora els 5 milions d’euros.